The website of an hobby inventor and tech enthusiast.

Music

Instrumental stuff

Gamla instrumentala inspelningar, varierande kvalitet och seriositet.

Concerts