Teknikdemonstrator FLEXROW Planter

Hela Flexrow Demo

En teknikdemonstrator för hur man kan använda FLEXROW-teknik i en jordbruksapplikation.

Projektet utfördes inom ramen för Agtech 2030

GN Tech ansvarade för mekanik- och systemutveckling.

  • Design av hydrauliksystemet
    • Ventilblock
    • Cylinder, kolv
  • Låsmekanism
  • Svetsad plåtkonstruktion

Projektet modellerades i IRONCAD och visualiserades med Blender.

Transparent Flexrow DEMO