En uppfinnare och teknikentusiasts högst personliga hemsida.

FA Kitchen table

FA Kitchen Table designades och byggdes för att fylla behovet av ett litet smidigt köksbord som går att fälla ihop ifall man vill ha mer utrymme i ett mindre kök. Bordet anpassades för Fredriks dåvarande lägenhet i Bredbyn. Vart bordet befinner sig idag är i skrivandes stund oklart.