En uppfinnare och teknikentusiasts högst personliga hemsida.

Skivspelare

Våren 2015 fick jag iden att jag skulle prova att bygga en skivspelare. Principen för en skivspelare är ju som bekant mycket enkel; En skiva som roterar med jämn och korrekt hastighet samt en nål som ligger och följer groparna i det spiralformade spåret.

Sannerligen en intressant maskin med många intressant detaljer och problemställningar. Fortsättning följer…

Mer i den här serien

  1. Skivspelare - (Du är här)
  2. Tillverkning av skivspelarplattan och lagerinfästning
  3. Tillverkning av basen till skivspelaren