En uppfinnare och teknikentusiasts högst personliga hemsida.

Tillverkning av basen till skivspelaren

Skivspelarprojektet fortskrider. Nu är basplattan färdig! :)
Basplattan består av fyra lager 18 mm limfogskiva i furu. Profilen för varje lager är identisk men hålen skiljer sig åt. Iochmed att de ska gå olika djupt genom lagren.
Jag måttade in furuskivan i fräsen och låste fast den med skruvar och stora brickor.

Först fräste jag alla hålen och sen profilen. Profilen är fräst på ett sånt sätt att jag lämnar små bryggor från furuskivan över till den färdiga biten.

På så sätt lossnar inte den färdiga biten från skivan innan fräsningen är klar.

Bryggorna går sedan bra att klippa av med en avbitartång.

Jag behövde som sagt fyra lager så jag fick fortsätta mäta och fräsa. Varje lager tog ungefär 45 minuter att fräsa.

Jag använde en 3.125 mm rak pinnfräs med två skär. Avverkningen var 1 mm per varv och jag matade med 500 mm/min.

Här är de färdiga bitarna.

Jag limmade ihop lagren och pressade ner träpluggarna med hjälp av en tving.

Pluggarna sågade jag först av med en såg och sedan filade jag ner resten med en flat fil tills det blev helt jämt.

Den här typen av fil är fantastisk för träarbete. Jag rekommenderar att du skaffar en sån!

Här är en vy från ovan. Det vi ser i bilden är: Fem hål för träplugg som används för att fixera och linjera upp bitarna när jag limmar. Det stora hålet är till för lagret för skivspelarplattan. De två asymetriska hålen högst upp i bilden är till för att montera tonarmen.

Nästa steg blir att tillverka själva motordelen.

Taggar

Mer i den här serien

  1. Skivspelare
  2. Tillverkning av skivspelarplattan och lagerinfästning
  3. Tillverkning av basen till skivspelaren - (Du är här)