En uppfinnare och teknikentusiasts högst personliga hemsida.

Ändra storlek på bilder från terminalen

Ett kratfullt verktyg för att modifiera bilder i terminalen är “convert” som ingår i programsviten ImageMagick. Man kan göra all tänkbar processering av bilder med hjälp av ImageMagick och convert men det jag ofta använder detta verktyg till är att skala ner storleken på en bild. Detta görs med ett enkelt kommando. Här följer några exempel,

Skala en bild till 50% av originalupplösningen.

convert originalbild.jpg -resize 50% resultatbild.jpg

Skala en bild så bredden blir 800px

convert originalbild.jpg -resize 800 resultatbild.jpg

All information om möjliga kommandon finner man t.ex här eller i manualen som anropas via kommandot

man convert