En uppfinnare och teknikentusiasts högst personliga hemsida.

Skript för att normalisera och omvandla ljudfiler från m4a till mp3

#!/bin/sh
for infile in *.m4a; do
    outfile="${infile%.*}.mp3"
    ffmpeg -i "$infile" -f sox - | sox --norm=-0.5 -p "$outfile"
done