En uppfinnare och teknikentusiasts högst personliga hemsida.

Hur man skapar en ikon för CamBam i Ubuntu

Så här skapar jag en ikon för CamBam i Ubuntu (fungerar med de flesta Linux distributioner).

Installera först Cambam enligt denna instruktion.

Skapa en fil som heter cambam.sh i /home/username/CamBam0.9.8) med följande innehåll.

#!/bin/sh

cd "/home/username/CamBam0.9.8" # Replace with the location where you
                # installed CamBam.
mono CamBam.exe

Gör filen exekverbar.

chmod +x /home/username/CamBam0.9.8/cambam.sh

Spara en trevlig PNG-fil till /home/username/CamBam0.9.8/cambam.png för att använda som ikon. 48x48 pixlar är en lämplig storlek.

Skapa filen /home/username/.local/share/applications/cambam.desktop med följande innehåll. Justera sökvägarna efter var du har installerat CamBam.

[Desktop Entry]
Type=Application
Version=1.0
Name=CamBam
Exec=/home/username/CamBam0.9.8/cambam.sh
Path=/home/username/CamBam0.9.8
Terminal=false
Icon=/home/username/CamBam0.9.8/cambam.png
Categories=Graphics;

Klart!

Taggar