En uppfinnare och teknikentusiasts högst personliga hemsida.

Skript för att generera lagom stora bilder till gntech.se

Användbart.

I skriptform:

#!/bin/sh
for infile in *.jpg; do
  outfile="${infile%.*}.jpg"
  convert "$infile" -resize 1000x1000\> -auto-orient "$outfile"
done

Kör direkt i terminalen-form:

for infile in *.jpg; do outfile="${infile%.*}.jpg"; convert "$infile" -resize 1000x1000\> -auto-orient "$outfile"; done

Taggar