Produktutveckling

En strukturerad utvecklingsprocess är nyckeln till en optimal produkt

Produktutveckling för oss är en strukturerad och ingenjörsmässig process. Till vår hjälp använder vi en metodik för produktutveckling utvecklad av Ulrich & Eppinger.

Syftet med metodiken är att spänna upp designrymden maximalt och därefter utforska möjligheterna på ett systematiskt sätt.

Ett utvecklingsprojekt kan grovt delas in i följande faser.

  1. Planering
  2. Konceptgenerering
  3. Utveckling på systemnivå
  4. Detaljutveckling
  5. Testning och vidareutveckling
  6. Produktionsupptakt